Kategori:

Kredittkortgjeld inn i boliglånet

Det er mange som overser en ganske så fornuftig løsning på gjeldsproblematikk som grunnes i kredittkortgjeld. Ettersom slik gjeld har temmelig dyre rentevilkår, vil det alltid lønne seg å kunne refinansiere denne til bedre vilkår et annet sted. Hvis du har tatt opp et lån for å kjøpe en bolig, finnes det kanskje noen veldig gunstige muligheter for deg.

Du kan spare renteutgifter på å omplassere gjelden


Hvis du betaler ned kredittkortgjeld hver måned med en rente på godt over 20 %, vil det være veldig fordelaktig å forsøke å få omplassert denne gjelden inn i et boliglån om du har muligheten til det. Selv om boliglånsrenten i dag skulle stige med mange prosent (noe som er lite trolig), vil det være mye gunstigere økonomisk i forhold til å betale ned kredittkortgjelden med de rentesatser som det betinger.

Klikk her for å sammenligne lånevilkår

Det vil nesten alltid lønne seg å bake inn smålån og kredittkortgjeld inn i boliglånet, og omtrent det eneste unntaket er om tidshorisonten du har for nedbetalingen er veldig kort. Og da snakker vi om en tidsperiode på maksimalt ett til to år. Kanskje det viktigste er å forsøke å betale så mye man klarer hver måned, for på den måten betale mest mulig på avdragene, og minst mulig i renter.

Husk bare på at om du har et boliglån som akkurat vipper innenfor 60 % av verditaksten, vil det kanskje ikke lenger lønne seg å bake inn smålånene i huslånet med en gang, men heller vente til du har litt mer å gå på. De totale renteutgiftene blir en god del mindre hvis man kan holde seg nedenfor 60 %-rammen. Men det er enkelt å sjekke med banken om det lar seg gjøre å omplassere kredittkortgjelden til boliglånet.

Annonse